Projekt

Intercultural Tools and Social media for Youth in action

IT’S YOU se odziva na horizontalno prednostno nalogo podpore vzgojiteljem in mladinskim delavcem. Namenjen je mladinskim delavcem, ki delajo z mladimi iz EU in zunaj EU, mladimi z migrantskim poreklom, drugo generacijo in decimalno generacijo. Projekt sodeluje zlasti z mladinskimi delavci, ki so vključeni v medkulturno izobraževanje, ki je sama pionirski poklic, ki raste in še vedno ni dovolj priznan in podprt. Projekt odgovarja tudi na sektorsko prednostno nalogo glede dostopa do udeležbe in aktivnega državljanstva mladih, zlasti tistih, ki jim grozi socialna izključenost.

CILJI

Spodbujanje mladih k razvoju / izboljšanju medkulturnih veščin in aktivnega državljanstva; za izboljšanje poklicnih sposobnosti mladinskih delavcev.

Povečanje možnosti za izmenjavo izkušenj in spretnosti z drugimi operaterji na nadnacionalni ravni; okrepiti evropska omrežja mladinskih delavcev in mladih pri vprašanjih o medkulturnem državljanstvu.

CILJNE SKUPINE

REZULTATI

IT'S YOU KICK OFF MEETING ONLINE - MAY 2021

IT'S YOU II TPM: GRANADA, SPAIN - NOVEMBER 2021

IT'S YOU III TPM: PATRAS, GREECE - APRIL 2022

IT'S YOU III TPM: MODENA, ITALY - DECEMBER 2022