IT’S YOU CHALLENGE

IT'S YOU Challenge (IO2)

IT’S YOU Challenge je platforma, ki vsebuje neformalna orodja za ocenjevanje in krepitev medkulturnih kompetenc mladih, in sicer:

  • Večjezična kompetenca, razumljena kot jezikovno in kulturno medsebojno razumevanje.
  • Digitalna kompetenca.
  • Aktivno državljanstvo je kompetenca, ki pomeni, da lahko delujete kot odgovorni državljani in v celoti sodelujete v družbenem sistemu.
  • Kompetenca sposobnosti kulturnega zavedanja in izražanja, ki vključuje razumevanje in spoštovanje načina ustvarjalnega izražanja in sporočanja idej in pomenov v različnih kulturah.

IO2 je sestavljen iz platforme, ki vsebuje samoocenjevalni odsek kompetenc, odsek z mini igrami/kvizi/simulacijami za “razvijanje” kompetenc in kratke video vadnice, ki pojasnjujejo kompetence ter forum. Platforma vsebuje forum, kjer je možna interakcija med mladimi. Obstaja tudi skladišče, ki vsebuje vprašanja in mini igre, ki so naključno izbrane, ko se uporabnik prijavi.

Mini Igre

Escape Challenge (Escape izziv)