PARTNERJI

Aretés je zasebno raziskovalno in načrtovalsko središče. Od leta 1999 je razvil posebno strokovno znanje na področju raziskav, načrtovanja in komuniciranja ter predlagal metode participativne intervencije in rešitve, za katere je značilna inovativnost. Aretès je mreža strokovnjakov, ki so predani k oblikovanju in uporabi inovativnih rešitev za težave javnih in zasebnih organizacij, ki se ukvarjajo s socialnim zdravjem, zaposlovanjem in lokalnim razvojem. Nove veje podjetja Aretés so družbene inovacije, zbiranje sredstev in socialni splet, ki so sintetizirane v novih evropskih projektih, ki jih je Aretès predstavil v Evropi in se nanašajo na učinkovito uporabo novih tehnologij v javnih in zasebnih organizacijah.

Dedalus – njihovo osebje sestavljajo ekonomisti, sociologi, psihologi, socialni operaterji, poklicni trenerji, kulturni mediatorji in vrstniki z dokazanimi izkušnjami v raziskovanju, načrtovanju in upravljanju socialnih storitev. Naše dejavnosti obravnavajo težave, povezane s spolom, narodnostjo in drugimi oblikami diskriminacije, socialno izključenostjo ranljivih skupin, nasiljem in zlorabami. Svojim upravičencem nudimo široko paleto storitev, vključno z informacijami in usmerjanjem, kulturnim posredovanjem pri dostopu do socialnih in zdravstvenih storitev, socialno zaščito, zavetiščem, svetovanjem in usposabljanjem.

Marak Digital Marketing razvija in izvaja celovite strategije spletnega trženja, ki njihovim strankam pomaga doseči čim bolj neposredno, privlačno in koristno povezavo s svojim ciljnim občinstvom. So dobro seznanjeni z digitalno strategijo, družbenimi mediji, spletno promocijo, e-trgovino, aplikacijami in nastajajočimi tehnološkimi dosežki.

Docete Omnes Foundation je nevladna in neprofitna organizacija. Dela na področju izobraževanja in javnega interesa na podlagi ministrskega ukaza. Fundacija je družbeni kompleks, ki deluje na različnih področjih; glavni dve sta izobraževalni in negovalni sektor. Danes je Fundacija velika organizacija z več kot 140 zaposlenimi, med njimi so priznani učitelji in strokovnjaki, katerih mnenje in izkušnje bddo zelo pomembni za projekt.

Smo ekipa ljudi, ki si prizadevajo za spremembe in aktivno udejstvovanje v družbi, ki je enaka in reprezentativna za vse in prihajamo iz Patrasa v Grčiji. Naš cilj je delo z različnimi skupinami ljudi v povezavi z drugimi lokalnimi organizacijami in izgradnja mreže na lokalni in nacionalni ravni ter izven nje, s poudarkom na digitalni preobrazbi in priložnostih; umetnosti in kulturi za družbene spremembe; ter aktiviemu in državljanski angažiranosti.

EDIT VALUE ima 15 let izkušenj pri podpori malim in srednjim podjetjem pri njihovih upravljavskih izzivih, ki svojim strankam ponuja svetovalne storitve pri strateškem upravljanju, finančnem poslovodenju in upravljanju človeških virov. EDIT VALUE je vključen tudi v več projektov, povezanih z usposabljanjem, mehkimi veščinami, raznolikostjo, enakostjo spolov, trajnostjo, družbeno odgovornostjo in podjetništvom.

DRPDNM je nevladna in humanitarna organizacija s sedežem v Sloveniji. Njihovo strokovno področje je socialno varstvo, mladina in kultura. Temeljne vrednote DRPDNM spodbujajo vrednote solidarnosti, strpnosti, prostovoljstva, aktivnega življenja, čistega okolja, zavedanja državljanov in sodelovanja, da bi zgradili bolj vključujočo družbo. Organizacija sodeluje z različnimi skupnostmi in jih podpira pri spodbujanju kulturne identitete, družbene integracije in enakosti. DRPDNM sodeluje s projekti na lokalni, nacionalni in evropski ravni na temo informiranja, izobraževanja in spodbujanja prostovoljnega dela.