Partners

Το Aretés είναι δομημένο ως ένα ιδιωτικό κέντρο έρευνας και σχεδιασμού στην Ιταλία. Από το 1999, έχει ειδικευτεί στον τομέα της έρευνας, του σχεδιασμού και της επικοινωνίας, προτείνοντας συμμετοχικές μεθόδους και λύσεις που χαρακτηρίζονται από τη λογική της καινοτομίας. Το Aretès είναι ένα δίκτυο επαγγελματιών αφιερωμένο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων απέναντι στα προβλήματα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που εμπλέκονται στην κοινωνία και στην κοινωνική υγεία, στην απασχόληση και στην τοπική ανάπτυξη. Τα νέα σύνορα της Aretés είναι εκείνα της κοινωνικής καινοτομίας, της συγκέντρωσης χρημάτων και του κοινωνικού ιστού, τα οποία συντίθενται στα νέα ευρωπαϊκά έργα που παρουσίασε η Aretès στην Ευρώπη και αφορούν την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των νέων τεχνολογιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Το προσωπικό του Dedalus περιλαμβάνει οικονομολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικούς εκπαιδευτές, πολιτιστικούς διαμεσολαβητές και φορείς διαχείρισης από ομοτίμους με αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητές μας αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το φύλο, την εθνικότητα και άλλες μορφές διακρίσεων, τον κοινωνικό αποκλεισμό των ευάλωτων ομάδων, της βίας και της κατάχρησης. Παρέχουμε στους εμπλεκόμενους μας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και καθοδήγησης, πολιτιστικής διαμεσολάβησης στην πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, κοινωνική προστασία, καταφύγιο, συμβουλευτική και κατάρτιση.

Ως Μarak Digital Marketing έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει ολοκληρωμένες στρατηγικές μάρκετινγκ για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πετύχουν την πιο άμεση και διαρκή σχέση αλληλεπίδρασης με το κοινό-στόχο τους. Είμαστε θετικά διακείμενοι στην Ψηφιακή Στρατηγική, τα Social Media, την Online προώθηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις εφαρμογές και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Το Ίδρυμα Docete Omnes είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό όργανο και δημοσίου συμφέροντος λόγω υπουργικής εντολής. Το Ίδρυμα είναι ένα κοινωνικό σύμπλεγμα που εργάζεται σε διαφορετικούς τομείς. Οι κύριοι δύο είναι οι τομείς της εκπαίδευσης και της φροντίδας. Σήμερα, το Ίδρυμα είναι ένας μεγάλος οργανισμός με περισσότερους από 140 εργαζόμενους: μεταξύ των οποίων οι δάσκαλοι και οι ειδικοί με υψηλό επίπεδο εμπειρίας των οποίων η γνώμη θα είναι σημαντική για το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε.

Ώς Κύκλησις είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που που σκοπεύουν στην αλλαγή, την ενεργή δέσμευση και την διαθεματικότητα για μια κοινωνία που ισότητας με ισο΄τιμη εκπρόσωπηση και προερχόμαστε από την Πάτρα, Ελλάδα. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με διαφορετικές ομάδες ανθρώπων σε συσχέτιση με άλλες τοπικές οργανώσεις και να κατασκευάσουμε δίκτυα μέσα και έξω από το τοπικό και εθνικό μας επίπεδο, εστιάζοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις κοινωνικές ευκαιρίες, την Τέχνη και και τον πολιτισμό για την κοινωνική αλλαγή. και τον ακτιβισμό και την αστική δέσμευση.

Η Edit Value έχει 15 χρόνια εμπειρίας στη στήριξη των ΜΜΕ στις προκλήσεις τους, παρέχοντας στους πελάτες τους υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε στρατηγική διαχείριση, οικονομική διαχείριση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Η Edit Value συμμετέχει επίσης σε διάφορα έργα που σχετίζονται με την κατάρτιση, τις οριζόντιες δεξιότητες, την ποικιλομορφία, την ισότητα των φύλων, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ευθύνη και την επιχειρηματικότητα.

Το DRPDNM είναι μια μη κυβερνητική και ανθρωπιστική οργάνωση που εδρεύει στη Σλοβενία. Η περιοχή εμπειρογνωμοσύνης τους είναι η κοινωνική φροντίδα, η νεολαία και ο πολιτισμός. Οι βασικές αξίες του DrPDNM προωθούν τις αξίες της αλληλεγγύης, της ανοχής, του εθελοντισμού, της ενεργού διαβίωσης, του καθαρού περιβάλλοντος, της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της συμμετοχής προκειμένου να προωθήσουν μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία. Ο φορέας ασχολείται και υποστηρίζει διάφορες κοινότητες προκειμένου να προωθήσει την πολιτιστική ταυτότητα, την κοινωνική ολοκλήρωση και την ισότητα. Το DRPDNM συνεργάζεται με έργα σε τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή βάση για να ενημερώσει, να εκπαιδεύσει και να προωθήσει την εθελοντική εργασία.