IT’S YOU NET

IT'S YOU Net (IO1)

Το IT’S YOU NET είναι ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκτυο για την ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και προβληματισμών σχετικά με διαπολιτισμικά θέματα. Η δομή του αποτελείται από δύο τομείς που αφορούν εργαζομένους νεολαίας (επαγγελματίες ή / και εθελοντές) που εργάζονται στον τομέα της ιδιότητας του πολίτη και της διαπολιτισμικότητας και επιθυμούν να ενεργοποιήσουν μια ενεργή αντιπαράθεση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με διαπολιτισμικά θέματα με άλλους ευρωπαίους φορείς, Ο δεύτερος τομέας είναι αφιερωμένος στους νέους και προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των νέων Ευρωπαίων που ασχολούνται με την εφαρμογή ή / και τη διάδοση των διαπολιτισμικών πρακτικών.

Οι τομείς δεξιοτήτων που εξετάζονται για ανάπτυξη / ενίσχυση στις ομάδες-στόχου έχουν ως εξής:

 • Πολυγλωσσική ικανότητα συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής και πολιτιστικής διασυνοριακής κατανόησης
 • Ψηφιακή ικανότητα
 • Η ιδιότητα του ενεργού Πολίτη. Η ικανότητα να ενεργώ ως υπεύθυνος πολίτης και να συμμετέχω πλήρως στην πολιτεία
 • Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση, η οποία συνεπάγεται την κατανόηση και το σεβασμό του τρόπου με τον οποίο οι ιδέες και οι έννοιες εκφράζονται δημιουργικά και κοινοποιούνται σε διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω τέχνών και άλλων πρακτικών

Ο διαδικτυακός χώρος των Εργαζομένων στη Νεολαία (YW) είναι μια δωρεάν υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη επαγγελματικών συνδέσεων και εμπειριών αναφορικά με την ιδιότητα του πολίτη και τη διαπολιτισμικότητα. Σε αυτόν το χώρο οι YW μπορούν:

 • Να δημοσιεύσουν φωτογραφίες και ιστορίες των εργασιακών τους εμπειριών, είτε παλαιότερων είτε σε εξέλιξη και η δημοσίευση μπορεί να ακολουθηθεί από μια επικοινωνία / συνομιλία με άλλους YW.
 • Να συζητήσουν με άλλους εργαζόμενους της νεολαίας (μεμονωμένα ή σε ομάδες) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων της πλατφόρμας.
 • Δημιουργία θεματικών ομάδων συζήτησης (όποιος δημιουργεί την ομάδα γίνεται ο συντονιστής).
 • Να υποβάλλουν προτάσεις για μελλοντικές συνεργασίες (πίνακας ανακοινώσεων).

Ο διαδικτυακός χώρος για τους Νέους είναι μια δωρεάν υπηρεσία Web Social Networking όπου οι νέοι δημιουργούν το δικό τους προφίλ με ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των κύριων δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με το θέμα της διαπολιτισμικής ιδιότητας του πολίτη. Σε αυτόν τον χώρο οι νέοι μπορούν:

 • Να δημοσιεύουν φωτογραφίες και ιστορίες των εμπειριών τους σχετικά με τα θέματα της διαπολιτισμικής ιδιότητας του πολίτη.
 • Να συνομιλήσουν με άλλους νέους (μεμονωμένα ή σε ομάδες).
 • Δημιουργία θεματικών ομάδων συζήτησης (όποιος δημιουργεί την ομάδα γίνεται ο συντονιστής).
 • Να δημοσιεύσουν προτάσεις για κοινές δράσεις Εμπνευσμένες από τα θέματα της διαπολιτισμικής ιδιότητας του πολίτη (πίνακας ανακοινώσεων).

VIDEOS

FAQ

Στο προφίλ σας, στα δεξιά της οθόνης σας, πατήστε την εικόνα προφίλ σας για να εμφανιστεί το μενού και πατήστε τις Ρυθμίσεις Λογαριασμού.

Ανανέωση Ρυθμίσεων Ενημερώσεων, Αίτημα Εξαγωγής Προσωπικών Δεδομένων, Διαγραφή Λογαριασμού, και Διαχείριση της Ασφάλειας του Λογαριασμού σας.

Πηγαίνετε στο μενού των Ομάδων και πατήστε στην επιλογή “Δημιουργία Ομάδας”. Ακολουθήστε τα βήματα.

πηγαίνετε στη σελίδα της Ομάδας και πατήστε την καρτέλα “Διαχείριση”. Ανεβάστε το άβαταρ της ομάδας στην υπό-καρτέλα “Φωτογραφία”. Ανεβάστε το φόντο της ομάδας στην υπό-καρτέλα “Εικόνες Φόντου”